מה אנשים שהיו באירועים, כנסים וסדנאות קודמים שלנו אומרים